UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE, ZDROWOTNE ORAZ EMERYTALNE

Zapewnij ochronę sobie i swojej rodzinie. Pomyśl o przyszłości!


Ubezpieczenia:

 • Grupowe ubezpieczenie na życie
 • Zabezpieczenie rodziny
 • Spłata kredytu w banku
 • Ochrona dziecka
 • Ochrona od wszelkich wypadków
 • Oszczędzanie na emeryturę
 • NNW Pomoc w Wypadku


Korzyści:

 • już po wpłaceniu pierwszej składki otrzymujesz pełną ochronę
 • krótki czas oczekiwania na wypłatę świadczenia, zwłaszcza w przypadku śmierci ubezpieczonego w porównaniu z postępowaniem spadkowym
 • wypłata wskazanej na polisie osobie – nie wchodzi w masę spadkową ani komorniczą: w przypadku braku wskazania osoby nastąpi wypłata osobom zgodnie z kodeksem cywilnym
 • w przypadku inwalidztwa możliwość otrzymywania renty
 • w przypadku poważnego zachorowania – otrzymanie pieniędzy na drogie leki lub rehabilitację


Ubezpieczenia na życie zapewnia ochronę:

 • na wypadek śmierci
 • podczas następstw nieszczęśliwych wypadków
 • na wypadek poważnego zachorowania lub operacji
 • na wypadek niezdolności do pracy lub inwalidztwa