Ubezpieczenia komunikacyjne, samochodowe i wypadkowe

Komunikacyjne:

Dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta szeroki zakres ubezpieczeń pojazdów. Dobre ubezpieczenie samochodu to nie tylko pakiet obowiązkowego OC i dobrowolnego AC.

OC z pomocą na drodze:

Pokrycie szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem pojazdu.

Autocasco:

Pokrycie wydatków na naprawę uszkodzeń swojego auta z własnej winy, z winy innego kierowcy, bądź różnych zdarzeń losowych jak również od kradzieży i szkód mechanicznych.

Assistance:

Pomoc w razie wypadku, awarii czy innego zdarzenia losowego: holowanie, pojazd zastępczy.

NNW:

Wsparcie finansowe w razie powstania urazów w wyniku wypadku.

Ubezpieczenie szyb:

Wymiana lub naprawa pękniętej szyby w samochodzie.