Ubezpieczenia firmowe i korporacyjne

ubezpieczenia firmowe i korporacyjne

Ubezpieczenie firmy, pracowników oraz gwarancje ubezpieczeniowe

Nasze biuro posiada w swojej ofercie szeroki wybór ubezpieczeń dla firm i pracowników oraz gwarancje ubezpieczeniowe. Rozwiązania te dedykowane są osobom, które poważnie myślą o swoim biznesie i chcą bez problemów oraz nadmiaru formalności, kompleksowo zabezpieczyć się przed niespodziewanymi zdarzeniami.

Większe firmy posiadające własną flotę mogą skorzystać z ubezpieczenia pojazdów lub maszyn. Pozwala ono na oszczędność pieniędzy — stawki za ubezpieczenie w tego typu programach są indywidualnie negocjowane i mogą być naprawdę atrakcyjne.

Sprawdź, co oferujemy!

Jesteś przedsiębiorcą z Torunia lub okolic i potrzebujesz korzystnego ubezpieczenia dla firmy? Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą! Zobacz, co znajdziesz wśród proponowanych przez nas opcji. 

Ubezpieczenie firmy — dzięki niemu możesz myśleć przyszłościowo i przygotować się na zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na kondycję Twojej firmy. Do dyspozycji oddajemy szeroką gamę świadczeń, których zadaniem jest zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa. To m.in.:

 • ubezpieczenie majątku firmy od zdarzeń losowych, w tym: budynków, wyposażenia (sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, niskocenne składniki majątku), środków obrotowych takich jak towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie od wandalizmu,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (przenośnego i stacjonarnego) od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC: pracodawcy, za produkt, podwykonawców, wzajemne),
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • Assistance.

Ubezpieczenie dla firm z Torunia i nie tylko!

Ubezpieczenie mienia firmy to nie jedyna opcja dostępna dla przedsiębiorców. W ofercie towarzystw ubezpieczeniowych znajduje się też szereg innych form ochrony.

Jedną z nich jest grupowe ubezpieczenie na życie dedykowane pracownikom i ich rodzinom. Ubezpieczenie to chroni osoby na wypadek śmierci, nieszczęśliwego wypadku lub zgonu najbliższych. Jest ono zawsze dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. 

Kolejnym ubezpieczeniem, które posiadamy w naszej ofercie, jest ubezpieczenie wspólnot mieszkaniowych. Ma ono na celu przede wszystkim ochronę członków wspólnoty przed zdarzeniami losowymi. W zakresie tego ubezpieczenia oferujemy kilka opcji.

 • Ubezpieczenia mienia — zabezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (m.in.: powodzi, uderzenia pioruna, huraganu, zalania, ciężaru śniegu lub lodu, dymu, pękania rur, upadku drzew bądź masztów). Ubezpieczenie obejmuje budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, budowle, obiekty małej architektury, maszyny i urządzenia, wyposażenie.
 • Klauzule dodatkowe — dodatkowe zabezpieczenie na wypadek: terroryzmu, aktów wandalizmu, prac remontowych, szkód mechanicznych i elektrycznych, przepięć. Dzięki dodatkowym zabezpieczeniom wspólnota uchroni się przed nieprzewidzianymi kosztami, których prawdopodobieństwo wystąpienia jest dosyć wysokie.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej — ochrona związana z posiadaniem i zarządzaniem nieruchomością z rozszerzeniem o następujące klauzule:
  • OC za szkody w nieruchomościach użytkowanych przez ubezpieczającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.,
  • OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
  • OC parkingów strzeżonych,
  • OC szkód wzajemnych.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku — zabezpieczenie na wypadek szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunkiem, w tym koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w wyniku włamania lub usiłowania dokonania włamania. 

Na wniosek klienta zakres ubezpieczenia OC dla firm i wspólnot może zostać rozszerzony o ryzyka dewastacji. Oto przykładowe formy. 

 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych — towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa szkody polegające na rozbiciu, stłuczeniu lub pęknięciu. W razie zajścia wypadku pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości, koszty ustawień i rozbiórki rusztowań lub wynajmu podnośników.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu — chroni na wypadek szkód wyrządzonych przez członków zarządu wspólnocie mieszkaniowej w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka zarządu (np. na skutek zawinionego działania lub zaniechania).

Ubezpiecz firmowe pojazdy

Jeśli posiadasz wiele firmowych samochodów, nie martw się, nie musisz ich ubezpieczać osobno. Nasze biuro oferuje możliwość objęcia ochroną całą flotę pojazdów. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych. 

Zaletą tego ubezpieczenia jest fakt, że wszystkie auta posiadają ten sam okres ubezpieczenia niezależnie od tego, kiedy zostały kupione. Dzięki temu nie trzeba w ciągu roku zajmować się podpisywaniem i przedłużaniem kolejnych umów. Zdecydowanie ułatwia to administrowanie pojazdami.

Ubezpieczenie flotowe może objąć:

 • OC,
 • Zieloną Kartę,
 • autocasco,
 • NNW kierowcy oraz pasażerów,
 • Assistance,
 • ubezpieczenie utraty wartości pojazdu (GAP),
 • ochronę szyby,
 • dodatkowe wyposażenie,
 • pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowania.

Dlaczego warto ubezpieczyć z nami firmę?

Jako przedsiębiorca decydujący się na ubezpieczenie firmy w naszym toruńskim biurze możesz liczyć na wiele korzyści z tego wynikających. Przede wszystkim oferujemy szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej w korzystnych cenach. Dodatkowo proponujemy polisę VIP dla kadry zarządzającej z dużo wyższymi sumami. 

Jeśli szukasz programów ubezpieczeniowych dopasowanych do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie skorzystaj z naszych usług.