Dom i mieszkanie

Dom i mieszkanie:

Mienie, które posiadasz jest dla Ciebie cenne i chcesz je zabezpieczyć? Warto zastanowić się właśnie nad tym rodzajem ubezpieczenia. Wypadkom losowym niestety nie możemy zapobiegać, ani ich uniknąć, ale możemy się na nie przygotować!

Ubezpieczenie:

domu, mieszkania (wraz z garażem, piwnicą, komórką, strychem itp.) elementów stałych (np. instalacje, okna, drzwi, meble wbudowane, okładziny, terakota), elementów szklanych (np. szyby, lustra, kuchenne blaty) ruchomości domowych (także w wynajmowanym mieszkaniu) Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia funkcjonuje pakiet assistance, dzięki któremu otrzymasz natychmiastową pomoc w przypadku nagłej awarii.

Korzyści:

Pokrycie strat w przypadku utraty mienia lub jego zniszczenia Pomoc w nagłych losowych wypadkach np.: pożar, zalanie przez osoby trzecie, uderzenie pioruna eksplozja, pękanie mrozowe, przepięcie

Dzięki ubezpieczeniu będziesz przygotowany na nagłe wypadki losowe. Otrzymasz pomoc, która w tym momencie będzie dla Ciebie kołem ratunkowym.

Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o:

ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie mieszkań (np. sprzęt, ubrania, pieniądze) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody osobom trzecim (np. zalanie sąsiada)