UBEZPIECZENIA MEDYCZNE

Ubezpieczenia:

  • OC obowiązkowe i dobrowolne wszystkich zawodów medycznych w bardzo szerokim zakresie
  • Możliwość podwyższenia sum gwarancyjnych ponad ustawowe
  • Wiele klauzul takich jak: HIV/ WZW, Ochrona Prawna, Inter Tour - koszty leczenia za granicą,
  • Naruszenie praw pacjenta,OC najemcy nieruchomości i ruchomości, medycyna estetyczna i inne
  • Specjalne pakiety dla Ratowników Medycznych i Fizjoterapeutów